PLASTIČNE PALETE

Naše dugogodišnje iskustvo u području plastičnih proizvoda te opreme za prehrambenu industriju, akvakulturu i ribarstvo garantira vrhunsku i inovativnu kvalitetu proizvoda te stručno savjetovanje u svim tim područjima.
Naši dobavljači opreme isključivo su zemlje članice EU (Europske Unije) time garantiramo vrhunsku kvalitetu naših proizvoda.

h

PLASTIČNA PALETA IRIDIUM 4

Dimenzije: 1200x800x140 mm
Nosivost statična: 4000 kg
Nosivost dinamična: 1500 kg
Težina: 14,50 kg (+/-3%)
Materijal: HDPE- food contact
Boja: bijela, plava, dvobojna
h

PLASTIČNA PALETA IRIDIUM 7

Dimenzije: 1200x1000x140 mm
Nosivost statična: 4000 kg
Nosivost dinamična: 1500 kg
Težina: 17,50 kg (+/-3%)
Materijal: HDPE – food contact
Boja: bijela, plava, dvobojna
h

PLASTIČNA PALETA IRIDIUM 8

Dimenzije: 1200x1200x140 mm
Nosivost statična: 4000 kg
Nosivost dinamična: 1500 kg
Težina: 20,50 kg (+/-3%)
Materijal: HDPE – food contact
Boja: bijela, plava, dvobojna
h

PLASTIČNA PALETA IRIDIUM 5

Dimenzije: 1200x400x140 mm
Nosivost statična: 4000kg
Nosivost dinamična: 1500 kg
Težina: 11 kg (+/-3%)
Materijal: HDPE – food contact
Boja: bijela,plava, dvobojna
h

PLASTIČNA PALETA LOGYPAL 1

Dimenzije: 1200x800x138 mm
Nosivost statična: 1600 kg
Nosivost dinamična: 800 kg
Težina: 5,00 kg (+/-3%)
Materijal: reciklirani polipropilen
Boja: siva
h

PLASTIČNA PALETA LOGYPAL 2

Dimenzije: 1200x1000x145 mm
Nosivost statična: 1500 kg
Nosivost dinamična: 750 kg
Težina: 7,20 kg (+/-3%)
Materijal: reciklirani polipropilen
Boja: siva
h

PLASTIČNA PALETA LOGYPAL 3

Dimenzije: 1200x800x130 mm
Nosivost statična: 400 kg
Nosivost dinamična: 200 kg
Težina: 3,10 kg (+/-3%)
Materijal: reciklirani polipropilen
Boja: siva
h

PLASTIČNA PALETA ECOSTRONG

Dimenzije: 1200x800x155 mm
Nosivost statična: 4000kg
Nosivost dinamična: 1500 kg
Težina: 10,7 kg  (+/-3%)
Materijal: reciklirani polipropilen
Boja: siva
h

PLASTIČNA PALETA A4L

Dimenzije: 1200x800x160 mm
Nosivost statična: 4000 kg
Nosivost dinamična: 1500 kg
Težina: 12,5 kg  (+/-3%)
Materijal: HDPE – food contact
Boja: bijela
h

PLASTIČNA PALETA A6L

Dimenzije: 1200x1000x160 mm
Nosivost statična: 4000 kg
Nosivost dinamična: 1500 kg
Težina: 15 kg  (+/-3%)
Materijal: HDPE – food contact
Boja: bijela
h

PLASTIČNA PALETA A4L / 9 NOŽICA

Dimenzije: 1200x800x150 mm
Nosivost statična: 1800 kg
Nosivost dinamična: 600 kg
Težina: 7 kg (+/-3%)
Materijal: HDPE – food contact
Boja: bijela
h

PLASTIČNA PALETA HYGIENE

Dimenzije: 1200x800x160 mm
Nosivost statična: 5000 kg
Nosivost dinamična: 1500 kg
Težina: 16 kg  (+/-3%)
Materijal: HDPE – food contact
Boja: bijela
h

PLASTIČNA PALETA 800×600 mm

Dimenzije: 800x600x147 mm
Nosivost statična: 500 kg
Nosivost dinamična: 250 kg
Težina: 2,8 kg  (+/-3%)
Materijal: reciklirani polipropilen
Boja: siva
h

PLASTIČNA PALETA PERFORMANCE 800×600 mm

Dimenzije: 800x600x135 mm
Nosivost statična: 1200 kg
Nosivost dinamična: 400 kg
Težina: 3,70 kg  (+/-3%)
Materijal: polipropilen
Boja: siva
h

PLASTIČNA PALETA 600×400 mm

Dimenzije: 600x400x117 mm
Nosivost statična: 500 kg
Nosivost dinamična: 250 kg
Težina: 1 kg (+/-3%)
Materijal: reciklirani polipropilen
Boja: siva
h

PLASTIČNA PALETA PERFORMANCE 1200×800 mm

Dimenzije: 1200x800x134 mm
Nosivost statična: 4000 kg
Nosivost dinamična: 1500 kg
Težina: 8,90 kg  (+/-3%)
Materijal: polipropilen
Boja: siva
h

PLASTIČNA PALETA PERFORMANCE 1200×1000 mm

Dimenzije: 1200x1000x134 mm
Nosivost statična: 4000 kg
Nosivost dinamična: 1500 kg
Težina: 10,80 kg  (+/-3%)
Materijal: polipropilen
Boja: siva
h

PLASTIČNA PALETA STRONG 1200×800 mm

Dimenzije: 1200x800x160 mm
Nosivost statična: 5000 kg
Nosivost dinamična: 2000 kg
Težina: 16,50 kg  (+/-3%)
Materijal: polipropilen
Boja: siva
h

PLASTIČNA PALETA STRONG 1200×1000 mm

Dimenzije: 1200x1000x150 mm
Nosivost statična: 5000 kg
Nosivost dinamična: 1500 kg
Težina: 17,50 kg (+/-3%)
Materijal: polipropilen
Boja: siva
h

PLASTIČNA PALETA STRONG R 1200×1000 mm

Dimenzije: 1200x1000x150 mm
Nosivost statična: 5000 kg
Nosivost dinamična: 2000 kg
Težina: 18,50 kg  (+/-3%)
Materijal: polipropilen
Boja: siva
h

PLASTIČNA PALETA IRIDIUM 1140 mm

Dimenzije: 1140x1140x140 mm
Nosivost statična: 4000 kg
Nosivost dinamična: 1500 kg
Težina: 19,50 kg  (+/-3%)
Materijal: HDPE – food contact
Boja: bijela, crna, dvobojna
h

DODATNE PODNICE ZA LOGYPAL

Težina 1,70 kg (+/-3%)
Materijal:  reciklirani polipropilen
Boja: siva
Povećavaju nosivost paleta za 25%